Vreugdevitaminen. Krachtige Bijbelteksten vol vreugde voor jou.

In de Bijbel staan prachtige teksten over vreugde. Hieronder heb ik er een aantal voor je verzameld. Ik heb gekozen voor de vertaling van de NBV21. Check voor de context van de geciteerde teksten het desbetreffende hoofdstuk of lees de hele psalm.

Je kunt de teksten hieronder allemaal in één keer gaan lezen, maar dat is misschien wat overweldigend. Je kunt er ook eentje kiezen die je nu het meeste aanspreekt en die overschrijven op een kaartje en ergens voor jezelf ophangen of neerleggen.

Tip: Lees de tekst een aantal keren rustig door. Wat zou God tegen je willen zeggen door deze tekst?

p.s. Overal waar 'hij' in de tekst staat, mag je ook 'zij' lezen of vul je eigen naam in om de tekst nog persoonljker te maken.

Wat heb jij op dit moment het meeste nodig? Troost, hoop, moed, blijdschap, energie? Laat je bemoedigen of inspireren door de Bijbel.

Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen U toe!

Psalm 5:12

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

Psalm 34:6

Dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser harte op in de vreugde die God hem toebedeelt.

Prediker 5:19

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.

Romeinen 15:13

Ik vind grote vreugde in de HEER , mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de redding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Jesaja 61:10

De HEER , je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.

Sefanja 3:17

Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 15:11

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,..

Galaten 5:22

Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, gejammer en verdriet vluchten weg.

Jesaja 35:10

U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.

Psalm 30:12

Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Psalm 94:19

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Filippenzen 4:4